H?i Ph?t H?c ?u?c Tu?
Trang Chính | Mục Đích và Tôn Chỉ | Pháp Thọai | Tin Tức | Hình Ảnh | Liên Lạc | Nối Kết | Sinh Họat | Tham Vấn
Chào Mừng Quý Vị Phật Tử đến với Trang Nhà của Hội Phật Học Đuốc Tuệ

Trong số này:

1. Tin Phật Ngọc
2. Tin Lễ Hội Phật Đản
3. Tin Thuyết PhápLịch Trình Triển Lãm
Phật Ngọc ở Bắc Mỷ
trong năm 2010:

Tu Viện Pháp Vương
Escondido, CA


Chùa Báo Ân
Orlando, FL

Tu Viện Minh Đăng Quang
Tampa, FL


Chùa Việt Nam
Sugar Land, TX


Tu Viện Quan Âm
Memphis, TN

Chùa Liên Hoa
Charlotte, NC

Chùa Linh Sơn
Worcester, MA

Chùa Pháp Vân
Ontario, CANADA

Tu Viện Trúc Lâm
Alberta, CANADA

Chùa Bát Nhã
Santa Ana, CA

Mắt Thương Nhìn Đời
Huntington Beach, CA

Chùa Phật Tổ
Long Beach, CA

-------------------------Lễ Khai Mạc Tôn Tượng Phật Ngọc tại Trung Tâm Phật
Giáo - Chùa Việt Nam - Houston, Texas.

Vào lúc 6 giờ chiều hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2010, dưới
sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu -
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Giới, cùng hơn
300 Chư Tôn Đức Tăng Ni và gần hai mươi ngàn đồng hương
Phật Tử đã tham dự buổi lễ khai mạc Phật Ngọc, lễ hội Quan Âm,
và đêm thắp nến nguyện cầu thế giới hòa bình chúng sanh an
lạc tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam tại Houston, Texas.

[xem thêm chi tiết]

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Miền Nam Cali Sẽ Tổ Chức:
lễ Hội Phật Đản Vào 3 Ngày Ở Thương Xá Westminster Mall

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Chùa Bát Nhã) đã công bố thông
tin về việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2544 do Cộng Đồng
Phật Giáo Việt Nam Miền Nam Cali và GHPGVNTNHK tổ chức
trong 3 ngày (tại Westminster Mall. Đại lễ Phật Đản năm nay sẽ
là Lễ Hội Phật Đản để cho tất cả mọi người Phật tử Việt Nam tị
nạn tại miền Nam Cali có cơ hội cùng nhau tưởng niệm ngày sinh
của Đức Phật và triển lãm văn hóa Phật Giáo và dân tộc Việt
Nam.


WESTMINSTER (VB) - "Để bày tỏ lòng cám ơn các cơ quan truyền thông báo
chí Việt ngữ trong suốt một năm qua đã tận tình giúp đỡ cho Cộng Đồng Phật
Giáo Việt Nam Miền Nam Cali nói chung và Chùa Phổ Đà, Chùa Bát Nhã, Tu
Viện Pháp Vương, Chùa Phật Đà, Tịnh Xá Giác Lý, v.v… nói riêng, nhằm phổ
biến các thông tin và sinh hoạt Phật sự đến cộng đồng, chúng tôi và Thượng
Tọa Nguyên Siêu mời quý vị đến đây để cùng ăn bữa cơm chay thân mật."

Đồng thời chương trình Lễ Hội Phật Đản 3 ngaỳ -- các ngày 14, 15 và 16 tháng
5-2010 -- cũng được loan báo hôm Thứ Năm.
Đó là những lời trình bày của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội
Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Bát Nhã trong buổi cơm chay
cám ơn giới truyền thông báo chí được tổ chức tại Nhà Hàng Zen, trên đường
Bolsa, Westminster, vào chiều Thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2010.Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cũng cho biết rằng vào giữa tháng 10 năm 2010,
Chùa Bát Nhã, Santa Ana, sẽ long trọng cử hành lễ cung nghinh Phật Ngọc Hòa
Bình để cho đồng hương Phật tử chiêm bái.

Trong lời phát biểu, Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, Viện Chủ Tu Viện Pháp
Vương, đã nhân dịp này kính lời cám tạ tất cả các cơ quan truyền thanh, truyền
hình và báo chí đã tận tình giúp đỡ phổ biến thông tin về lễ cung nghinh Phật
Ngọc tại Tu Viện  Pháp trong những ngày từ 7 đến 16 tháng 2 vừa qua.

Trong dịp này, phóng viên Việt Báo có cơ hội trao đổi với Giáo Sư Lai Thế Hùng
và được ông cho biết rằng sắp tới Cộng Đồng Người Việt Âu Châu cùng với
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu do Hòa Thượng Thích Minh
Tâm lãnh đạo sẽ tiến hành nhiều cuộc vận động tự do, dân chủ và nhân quyền
cho Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và Diễn Hành Văn Hóa
Quốc Tế tại New York vào tuần lễ thứ 3 của tháng 6 năm 2010.

Tham dự trong buổi cơm chay có Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Chứng Minh
GHPGVNTNHK, Viện Chủ Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Hòa Thượng Thích
Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện Chủ
Chùa Bát Nhã, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác
Lý, Westminster; Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, Viện Chủ Tu Viện Pháp
Vương và Chùa Phật Đà, San Diego; Giáo Sư Lai Thế Hùng Chủ Tịch Hội Đồng
Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Âu Châu; Nhà văn Chu Tất Tiến; Giáo Sư
Huỳnh Tấn Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; và đại
diện các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí như Nhật Báo Người Việt,
Nhật Báo Viễn Đông, Nhật Báo Việt Báo, Nhật Báo Việt Herald, Báo Việt Weekly,
đài truyền hình VHN, v.v…

Lễ Khai Mạc Tôn Tượng Phật Ngọc tại Trung Tâm Phật
Giáo - Chùa Việt Nam - Houston, Texas.

Vào lúc 6 giờ chiều hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2010, dưới
sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu -
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Giới, cùng hơn
300 Chư Tôn Đức Tăng Ni và gần hai mươi ngàn đồng hương
Phật Tử đã tham dự buổi lễ khai mạc Phật Ngọc, lễ hội Quan Âm,
và đêm thắp nến nguyện cầu thế giới hòa bình chúng sanh an
lạc tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam tại Houston, Texas.

[xem thêm chi tiết]

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Miền Nam Cali Sẽ Tổ Chức:
lễ Hội Phật Đản Vào 3 Ngày Ở Thương Xá Westminster Mall

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Chùa Bát Nhã) đã công bố thông
tin về việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2544 do Cộng Đồng
Phật Giáo Việt Nam Miền Nam Cali và GHPGVNTNHK tổ chức
trong 3 ngày tại Westminster Mall. Đại lễ Phật Đản năm nay sẽ
là Lễ Hội Phật Đản để cho tất cả mọi người Phật tử Việt Nam tị
nạn tại miền Nam Cali có cơ hội cùng nhau tưởng niệm ngày sinh
của Đức Phật và triển lãm văn hóa Phật Giáo và dân tộc Việt
Nam.


WESTMINSTER (VB) - "Để bày tỏ lòng cám ơn các cơ quan truyền thông báo
chí Việt ngữ trong suốt một năm qua đã tận tình giúp đỡ cho Cộng Đồng Phật
Giáo Việt Nam Miền Nam Cali nói chung và Chùa Phổ Đà, Chùa Bát Nhã, Tu
Viện Pháp Vương, Chùa Phật Đà, Tịnh Xá Giác Lý, v.v… nói riêng, nhằm phổ
biến các thông tin và sinh hoạt Phật sự đến cộng đồng, chúng tôi và Thượng
Tọa Nguyên Siêu mời quý vị đến đây để cùng ăn bữa cơm chay thân mật."

Đồng thời chương trình Lễ Hội Phật Đản 3 ngaỳ -- các ngày 14, 15 và 16 tháng
5-2010 -- cũng được loan báo hôm Thứ Năm.
Đó là những lời trình bày của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội
Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Bát Nhã trong buổi cơm chay
cám ơn giới truyền thông báo chí được tổ chức tại Nhà Hàng Zen, trên đường
Bolsa, Westminster, vào chiều Thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2010.Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cũng cho biết rằng vào giữa tháng 10 năm 2010,
Chùa Bát Nhã, Santa Ana, sẽ long trọng cử hành lễ cung nghinh Phật Ngọc Hòa
Bình để cho đồng hương Phật tử chiêm bái.

Trong lời phát biểu, Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, Viện Chủ Tu Viện Pháp
Vương, đã nhân dịp này kính lời cám tạ tất cả các cơ quan truyền thanh, truyền
hình và báo chí đã tận tình giúp đỡ phổ biến thông tin về lễ cung nghinh Phật
Ngọc tại Tu Viện  Pháp trong những ngày từ 7 đến 16 tháng 2 vừa qua.

Trong dịp này, phóng viên Việt Báo có cơ hội trao đổi với Giáo Sư Lai Thế Hùng
và được ông cho biết rằng sắp tới Cộng Đồng Người Việt Âu Châu cùng với
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu do Hòa Thượng Thích Minh
Tâm lãnh đạo sẽ tiến hành nhiều cuộc vận động tự do, dân chủ và nhân quyền
cho Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và Diễn Hành Văn Hóa
Quốc Tế tại New York vào tuần lễ thứ 3 của tháng 6 năm 2010.

Tham dự trong buổi cơm chay có Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Chứng Minh
GHPGVNTNHK, Viện Chủ Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Hòa Thượng Thích
Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện Chủ
Chùa Bát Nhã, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác
Lý, Westminster; Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, Viện Chủ Tu Viện Pháp
Vương và Chùa Phật Đà, San Diego; Giáo Sư Lai Thế Hùng Chủ Tịch Hội Đồng
Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Âu Châu; Nhà văn Chu Tất Tiến; Giáo Sư
Huỳnh Tấn Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; và đại
diện các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí như Nhật Báo Người Việt,
Nhật Báo Viễn Đông, Nhật Báo Việt Báo, Nhật Báo Việt Herald, Báo Việt Weekly,
đài truyền hình VHN, v.v…

NEW POSTING TODAY

Lễ Khai Mạc Tôn Tượng Phật Ngọc tại Trung Tâm Phật
Giáo - Chùa Việt Nam - Houston, Texas.

Vào lúc 6 giờ chiều hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2010, dưới
sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu -
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Giới, cùng hơn
300 Chư Tôn Đức Tăng Ni và gần hai mươi ngàn đồng hương
Phật Tử đã tham dự buổi lễ khai mạc Phật Ngọc, lễ hội Quan Âm,
và đêm thắp nến nguyện cầu thế giới hòa bình chúng sanh an
lạc tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam tại Houston, Texas.

[xem thêm chi tiết]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Miền Nam Cali Sẽ Tổ Chức:
lễ Hội Phật Đản Vào 3 Ngày Ở Thương Xá Westminster Mall

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Chùa Bát Nhã) đã công bố thông
tin về việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2544 do Cộng Đồng
Phật Giáo Việt Nam Miền Nam Cali và GHPGVNTNHK tổ chức
trong 3 ngày (các ngày 14, 15 và 16 tháng 5-2010) tại
Westminster Mall). Đại lễ Phật Đản năm nay sẽ là Lễ Hội Phật
Đản để cho tất cả mọi người Phật tử Việt Nam tị nạn tại miền
Nam Cali có cơ hội cùng nhau tưởng niệm ngày sinh của Đức
Phật và triển lãm văn hóa Phật Giáo và dân tộc Việt Nam.

[xem thêm chi tiết]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tỳ Kheo Thích Tâm Thiện sẽ trở lại với Đuốc Tuệ trong 3
buổi giảng vào tháng 7 với đề tài: BỐN CỘNG TRÚ: Từ Bi
Hỷ Xả.

Thầy Thích Tâm Thiện đã diễn giảng tại Đạo Tràng Đuốc Tuệ hầu
hết phần giáo lý căn bản.  Chương trình của Đuốc Tuệ trong
năm 2010 sẽ thiên về thực hành và tìm học sâu xa hơn trong
những pháp tu.  Trong chiều hướng đó kỳ này Thầy Tâm Thiện
sẽ giảng về Từ Bi Hỷ Xả đi vào hạnh của Chư Thiên cõi sắc gọi là
“Cộng Trú Chư Thiên” hay Bốn Cộng Trú.  Chúng ta đã được
học về Tứ Vô Lượng Tâm trong việc hành trì Bồ Tát Đạo,  nay
sẽ được bổ túc thêm về ý nghĩa cùng thực hành bốn đặc tính
này của tâm giải thóat để cùng nhau tinh tấn tu hành.

------------------------------------------------------------------
 
Những buổi Pháp Thọai sắp tới tại:
TRUNG TÂM SANGHA
7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA
92648

Chủ Nhật 11 tháng 4 năm 2010

Sư Cô CHÂN ĐẲNG NGHIÊM và Tăng
Thân Lộc Uyển (Tu Viện Lộc Uyển,
Escondido, CA).
ĐỀ TÀI: No Mud No Lotus (Không có
Bùn thì Không có Sen).

Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010

Lạt Ma Tây Tạng Đạo Sư Hungkar Dorje
Rinpoche
sẽ thuyết giảng về Bốn Nhân
Duyên Để Tái Sinh Về Cõi Thanh Tịnh
Cực Lạc -
A Di Đà Phật.

Thứ Bẩy 12 và Chủ Nhật 13 tháng 6
năm 2010

Sư Cô Thích Nữ Giới Hương sẽ trở lại
với đề tài
Đóa Hoa Chân Thường trong
Lăng Nghiêm.
Đặc biệt trong 2 buổi
giảng này sư cô sẽ giới thiệu và tặng 3
cuốn sách mới xuất bản:
1. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ (2 tập)
2. Sen Nở Chốn Tử Tù.
3. Quán Âm Quảng Trần (400 trang).


------------------------------------------